24 మరియు 30 డివిజన్ లలో ఎన్నికల ప్రచారం

24, 30 డివిజన్ లలో, ఉప్పుటూరు, మట్టేపాడు, సేవజ్యోతి కాలనీ, అప్పయకండ్రిగ సిద్ధవరపాడు మరియు దొంతాలి గ్రామాలలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించడం జరిగింది. పేరు పేరునా స్థానికులను పలకరిస్తూ, వచ్చే …
Read More

17, 18 మరియు 19వ డివిజన్ లలో ఎన్నికల ప్రచారం

నెల్లూరు రూరల్ నియోజక పరిధిలోని 17, 18 మరియు 19వ డివిజన్ లలో ఎన్నికల ప్రచారం. నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, పార్లమెంట్ అభ్యర్థి ఆదాల …
Read More

20 మరియు 39వ డివిజన్ లలో ఎన్నికల ప్రచారం

ఎన్నికల ప్రచారం లో భాగంగా నేడు 20 మరియు 39వ డివిజన్ లలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించడం జరిగింది. స్థానిక ప్రజలందరినీ పేరుపేరునా పలకరిస్తూ ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటు వేయమని …
Read More

దేవరపాళెం, కొమ్మరపూడి, ములుముడి గ్రామాలలో ఎన్నికల ప్రచారం

ఎన్నికల ప్రచారం లో భాగంగా నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలో దేవరపాళెం, కొమ్మరపూడి, ములుమూడి గ్రామాలలో ఎన్నికల పర్యటన నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రతిపక్షనేతగా నాలుగున్నరేళ్లుగా చిత్తశుద్ధితో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం …
Read More

About Kotamreddy Sridhar Reddy

Born on 26 September 1965 in Tirupathi to Babi Reddy, a farmer and Saralamma, Kotamreddy Sridhar Reddy is an Indian politician from Nellore, Andhra Pradesh. Kotamreddy Sridhar Reddy started his political career in the year 1986. He was a member of Indian National Congress initially and joined Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) in the year 2010. In 2014 for the first time he participated in elections and got elected as a Member of Legislative Assembly (MLA) from Nellore Rural constituency of Andhra Pradesh. His main interest is to spend everyday with his people and work towards their development.
Biography

Back to Top